S.W.P.M. - Splash Screen

...click on image to go back to main site...
Type: Website Design
Status: Final
For: Szkoła Własnych Projektów Muzycznych
Description: Splash screen made for S.W.P.M.
S.W.P.M. - Splash Screen